O nas

Jeśli komuś zależy na wysokim poziomie, na pewno doceni to co zostało stworzone w tym miejscu. Klub w Śmignie jest obecnie najlepiej wyposażonym lokalem i nie ma sobie równych w regionie. W 139 bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, dlatego ochrona jest przeszkolona i posiada system komunikacji radiowej. W klubie został również zainstalowany system monitoringu video.
            Obecnie klub posiada 3 sale oraz dwa letnie tarasy. Wizytówką klubu jest niewątpliwie dwupiętrowa sala techniczna, o łącznej powierzchni 740 metrów kwadratowych. To miejsce znane z najnowszej technologii efektów klubowych przyciąga swoim niepowtarzalnym klimatem, którym nie może pochwalić się wiele klubów w Polsce. Sala techniczna została pozytywnie oceniona przez takie gwiazdy jak: Marcel Woods, Giuseppe Ottaviani, Cosmic Gate, 4 Strings, Steve Murano-którzy wystąpili podczas wielu specjalnych imprez.
Jeden z holenderskich dj’ów i producentów- Artento Divini został nawet ekskluzywnym rezydentem, i jak sam mówi- chętnie wraca do tego miejsca. Jako jeden z pierwszych klubów, 139 zamontował ściany led o powierzchni 30 metrów kwadratowych. Jeśli chcesz zobaczyć wspaniałe urządzenia w pracy, należy odwiedzić tę salę.
 
            Sala dance to miejsce, którego rolą jest przegląd komercyjnych hitów na przełomie wielu lat. Można tam usłyszeć rock’n’roll’a, ale też potańczyć do najnowszych nagrań pop i dance. Kolorowy wystrój, pikowane ściany i różnokolorowe podświetlenia led dodają uroku sali dance. Warto też wspomnieć o strefie VIP, która jest na piętrze strefy. Jej wnętrze oddzielone jest szybą, zza której można oglądać całą salę dance.
            Klub w Śmignie posiada również dodatkową 3 salę zwaną Vip Studio. To sala w której nagrywane są wywiady z gwiazdami, ale posiada ona również loże i urządzenia dyskotekowe, dlatego można ją wynająć na prywatne imprezy.
 
 

            Snack Bar 139 powstał z myślą o tych, którzy prócz zabawy lubią zjeść coś dobrego. Miejsce to połączone zostało z salą dance.

 
 

            W ciepłym okresie w roku otwierany jest duży taras (lub dwa tarasy), gdzie można zjeść coś na ciepło. Ta część cieszy się bardzo dużym powodzeniem, tym bardziej że w tym okresie kiełbaskę lub inny przysmak z grilla można dostać za darmo.

 

 

 

Regulamin klubu 139

 

Poprzez wejście do klubu zobowiązujesz się do przestrzegania

zapisów poniższego regulaminu.

 

Zasady wstępu

wstęp do klubu 139 mają:

- osoby które ukończyły 17 rok życia i posiadają

dokument stwierdzający ich tożsamość (legitymacje szkolną, dowód osobisty, dowód tymczasowy, paszport lub prawo jazdy) z wyjątkiem specjalnych imprez oznaczonych hologramem 18

 

- osoby posiadające zaproszenie wystawione przez klub z zachowaniem dopuszczalnego wieku i ustalonego przez klub (w tym przypadku minimum ukończone 17 lat)

 

- przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający dokument potwierdzający pracę lub współpracę z mediami

 

- przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z kierownictwem klubu

 

- wstęp do klubu odbywa się na podstawie ważnego biletu lub zaproszenia honorowanego przez klub

 

- zakupu biletu można dokonać w kasie klubowej lub punkcie obsługi klienta POK (punkcie obsługi klienta) jeśli jest to bilet w przedsprzedaży

 

- osoby przebywające na terenie klubu wyrażają tym samym zgodę na fotografowanie jak również rejestrację video w celach promocyjnych klubu

 

Wynajem miejsc siedzących

- miejsca siedzące (inaczej loże) są płatne a rezerwacja odbywa się telefonicznie, na stronie internetowej klubu lub w POK

 

- opłatę za wynajęcie loży należy dokonać w POK

 

- ceny za wynajem loży podane są w cenniku klubowym i mogą ulec zmianie

 

- odbieranie wynajętej loży odbywa się w POK

 

Kwota za wstęp do klubu, oraz opłaty za miejsca siedzące pobierane są gotówka i nie podlegają negocjacją.

 

 

Ogólne zasady

- osoby przebywające na terenie klubu nie mogą wychodzić na zewnątrz jeśli nie jest to całkowite opuszczanie klubu. Wyjątkiem jest zgoda otrzymana od pracownika ochrony lub managera klubu

 

- w strefie VIP może przebywać osoba która posiada specjalną opaskę na rękę (opaski wydawane są w POK punkcie obsługi klienta)

 

- każdorazowe opuszczenie klubu jest jednoznaczne z koniecznością wykupienia kolejnego biletu wstępu

 

- osoby przebywające w klubie swoją obecnością wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć i rejestrację video ale na wyraźną ich prośbę materiał z ich wizerunkiem nie będzie publikowany

 

- bez specjalnego zezwolenia na terenie całego klubu obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i nagrywania. Zakaz ten skierowany jest w szczególności do osób dokonujących rejestracji telefonami komórkowymi

 

- w miejscach przeznaczonych do tańca obowiązuje całkowity zakaz spożywania jakichkolwiek napojów, oraz palenia

 

- pracownik baru ma prawo żądać okazania dowodu osobistego

 

- za stłuczone szkło pobierana jest opłata odpowiednia do zniszczonego przedmiotu

 

- klub ma prawo żądać pokrycia kosztów zniszczeń przedmiotów należących do klubu od osoby która ich dokonała

 

- osoby posiadające bluzy z kapturami zmuszone są do ich pozostawienia w szatni

 

- szatnia w klubie jest płatna i obowiązkowa

 

- pracownik szatni nie może dokonywać żadnych penetracji kieszeni garderoby, oraz torebki nawet na wyraźną prośbę jej właściciela

 

- klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni, nie bierze tym

samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe do których należą: dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.

 

- zgubienie numerka z szatni należy niezwłocznie zgłosić

obsłudze klubu

 

- wydanie pozostawionych rzeczy w szatni odbędzie się

po opuszczeniu klubu przez wszystkie osoby lub w dniu następnym w godzinach wskazanych przez obsługę klubu

 

- klub nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w lożach lub innych miejscach na terenie całego lokalu

 

- w przypadku zaistnienia spraw spornych związanych z wydaniem odzieży bez posiadania numerku z szatni decyduje manager klubu ale tylko za okazaniem dowodu i zgodą na spisanie danych osoby w tym przypadku pokrzywdzonej

 

- kwota pobierana za zgubienie numerka wynosi 20 pln.

 

- obsługa klubu może odmówić wstępu do lokalu bez podania powodu

 

Zakaz wstępu stosowany będzie szczególnie w stosunku do:

- osób nie spełniających wyżej wymienionych kryteriów wiekowych

 

- osób wyglądających na nieletnich a nie posiadających odpowiednich dokumentów stwierdzających tożsamość

 

- osób zachowujących się wulgarnie lub agresywnie

 

- osób w stanie nie trzeźwym

 

- osób w strojach sportowych (dotyczy spodni dresowych, oraz krótkich spodenek sportowych) oraz z sportowym nakryciem głowy (dotyczy czapek z daszkiem tzw. bejsbolówek)

 

Obsługa klubu może zażądać opuszczenia klubu w stosunku do osób:

- które nie ukończyły 17 roku życia

 

- o małoletnim wyglądzie nie posiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość

 

- nie stosujących się do zasad określonych w regulaminie

 

- zachowujących się wulgarnie lub agresywnie

 

- wszczynających bójki

 

- biorących udział w bójce

 

- podejrzanych o handel niedozwolonymi środkami odurzającymi

 

- pod wpływem narkotyków lub różnorakich środków odurzających

 

- w bardzo dużym stopniu upojenia alkoholem

 

- podejrzanych o kradzież

 

 

We wszystkich tych przypadkach klub nie ma obowiązku zwrotu poniesionych kosztów związanych z zakupem biletu wstępu.

  

Klub posiada wewnętrzny system kart klubowych.

 

- kartę klubową może wyrobić każda osoba która ukończyła 17 rok życia i posiada ważny dokument tożsamości. (W tym przypadku nie może to być legitymacja szkolna. Odpowiedni dokument osoby która ukończyła 17 lat a nie przekroczyła jeszcze 18 roku życia to dowód tymczasowy lub paszport)

 

- karty klubowe nie są obowiązkowe lecz pewne przywileje, oraz akcje promocyjne są możliwe tylko dla ich posiadaczy

 

- karty klubowe są integracyjną częścią wewnętrznego systemu 139, a dane osobowe pozostawiane przez ich posiadaczy objęte są tajemnicą i służą wyłącznie do celów promocyjnych w klubie

 

- karta klubowa stanowi dostęp do indywidualnego konta w systemie 139 które jest dożywotne

 

- w przypadku zagubienia karty konto pozostaje bez zmian a tylko karta zostaje wymieniona na nową i przypisana zostaje do starego istniejącego już konta

 

- w momencie zniszczenia lub zgubienia karty należy zgłosić

ten fakt w POK i odebranie nowej karty dokonując takiej samej opłaty ja przy jej wyrobieniu

 

- kradzież karty powinna być zgłoszona w POK co spowoduje natychmiastowe wycofanie jej z obiegu

  

Ogólne zasady bezpieczeństwa w klubie.

- klub jest obiektem monitorowanym

 

- osoby przebywające w klubie są zobowiązane do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób

 

- osoby przebywające w klubie są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do wskazówek i poleceń służb porządkowych, oraz obsługi klubu w szczególnej sytuacji jaką jest zagrożenie przeciwpożarowe

 

 

Osobom wchodzącym i przebywającym w klubie zabrania się:

- wnoszenia do klubu napojów alkoholowych i bezalkoholowych

 

- wnoszenia do klubu środków odurzających

 

- posiadania i wnoszenia do klubu materiałów wybuchowych

 

- ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogę zagrażać bezpieczeństwu innych osób w klubie,

 

- wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone wyłącznie dla personelu i oznaczonych specjalnym napisem „ nieupoważnionym wstęp wzbroniony”

 

- dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych

 

- wykonywania zdjęć osobom przebywającym w klubie bez ich zgody

 

- rzucania jakimikolwiek przedmiotami

 

- wychodzenia z napojami na zewnątrz klubu

 

- obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób lub porządku w klubie.

 

- każde wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji.

- jednoczenie w przypadku tych osób będzie miał

zastosowanie zakaz wstępu do klubu

 

- osoby nie przestrzegające powyższych zakazów i nie stosujące się

do poleceń obsługi zostaną usunięte z terenu klubu lub przekazane Policji

 

- osoby przebywające w klubie mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących wpływać na trwałe uszkodzenie słuchu!

 

Za nieprzestrzeganie tego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna

(art. 21 ust 2, Ustawy z dnia 22.08.2002r.)

 

Spory w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie rozstrzyga kierownictwo klubu którego reprezentuje manager

 

Skargi i wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej.

 

Regulamin został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na ogólnodostępnej, bezpłatnej stronie internetowej www.139.pl, www.forum139.pl jak również przy wejściu do klubu, oraz w POK.